สำนักงานเลขาเจ้าอาวาส

1. ลงตราประทับรับจดหมาย ฎีกานิมนต์ ถึงเจ้าอาวาส

2. ส่งจดหมายออกจากเจ้าอาวาสติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

3. ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ จากเจ้าอาวาส เช่น หนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท หนังสือรับรองการสังกัดวัด เป็นต้น

2647total visits,2visits today