สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๒

1. ลงตราประทับรับจดหมายถึงเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2

2. ส่งจดหมายแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงวัดในปกครองของเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2

3. จัดประชุมวัดในปกครองของเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2

429total visits,1visits today