สำนักงานวัด

สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
ดูแลรับผิดชอบงานด้านรับสมัครผู้เข้าปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง กลุ่มปฏิบัติธรรม งานด้านการเงิน บัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และยังคอยให้บริการผู้มาติดต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น. ทุกวันทำการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053 - 278 - 620 ต่อ 0 หรือ 053 - 810 - 180 ต่อ 0 Fax. 053 - 810 - 186

4498total visits,3visits today