รับกรรมฐาน

ทางวัดได้กำหนดพิธีรับพระกรรมฐานในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน เว้นวันพระ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาปฎิบัติธรรมที่วัด จะต้องเดินทางมาก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของวัด และ เก็บสัมภาระเข้าห้องและเตรียมตัวเข้าพิธีตามเวลา ถ้ามาหลังจาก ๐๘.๐๐ น. จะต้องเข้าพิธีรับพระกรรมฐานในวันต่อไป
       
พิธีรับพระกรรมฐาน ทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่นำให้ทุกขั้นตอนจนเสร็จพิธีแล้ว พระวิปัสสนาจารย์จะให้โอวาท และหลักการปฎิบัติเบื้องต้นซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๖๐ นาที จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธิตจะสอบวิธีการบสติปัฎฐาน เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน และการกำหนดเบื้องต้นตามลำดับไป จนผู้เข้าปฎิบัติสามารถทำได้ด้วยตนเอง แล้ว ให้มาส่งหรือสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ ในวันต่อไป

3188total visits,2visits today