ฟังธรรมะออนไลน์

ธรรมเทศนาวันโกน

คัมภีร์วิสุทธิมรรค


คัมภีร์วิสุทธิมรรค ตอน 2

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ตอน 3

พระไตรปิฏกฉบับภาษาล้านนา

ธรรมเทศนาวันโกน บรรยายธรรมโดย พระครูภาวนาวิรัช

เสียงสดมนต์ สำนักปฏิบัติธรรม วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

1302total visits,3visits today