สงน้ำพระ 15 เมษายน 2560

เริ่มต้นวันปีใหม่ จิตใจผ่องแผ้ว
งามเลิศแล้ว แก้วเจ้าสามประการ
คือพระพุทธ คุณสูงล้ำดับอันธกาล
พระธรรมสานสาดส่องผ่องอำไพ
พระสงฆ์ไซร้ งามอาจช่วยสาดทาง
รวมลงเป็นองค์สามแห่งพระรัตนตรัย
ช่วยส่งชัยปีเก่าเข้าสู่กาล
เปิดหนทางศักราช อันอาจมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสรงน้ำพระสักการะดำหัวครูบาอาจารย์ ในวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันพญาวันของภาคเหนือคือ วันสุดท้ายของสงกรานต์ . วันที่ 15 เมษายน พ.ศ 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Comments

comments

Comments are closed.