กิจกรรมเวียนเทียนในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า พระที่ 11 เมษายน 2560

พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๒ โปรดเมตตานำคณะพระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี ผู้เข้าบวชในโครงการ บรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ" จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 -18 เมษายน 2560 และโครงการ "บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน และ บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พร้อมทั้งคณะโยคีและศรัทธาผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิงทุกท่านเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบพระธาตุเจดีย์วัดร่ำเปิง กิจกรรมเวียนเทียนในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า พระที่ 11 เมษายน 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่

Comments

comments

No Comments Yet.